Predstavenie


Spoločníci:

100 % Concept Pet HeimtierprodukteGmbH, Rakúsko

Predmet podnikania:

Spracovanie bentonitu

Miesto výroby:

Kopernica 225, 96701 Kremnica, Slovenská republika

Umiestnenie:

Ložiská bentonitu v regióne Kremnických vrchov sú významným zdrojom tejto suroviny v rámci Európy. Priamo v tomto regióne spoločnosť ROMIN Slovakia spol. s r.o. z tejto suroviny vyrába produkty určené na priemyslené spracovanie a vysokovalitné podstieľky pre domáce zvieratá.

Počet pracovníkov:

približne 55

Kapacita:

približne 60 000 ton

Sortiment:

Náš výnimočný bentonit sa používa aj pri technických výrobkoch určených na spracovanie v zlievarňach, stavebníctve, na izoláciu a liečebné účely. Prírodné biele štandardné, ultra a parfumované stelivá pre mačky.

Budúcnosť/ciele:

Ukážkový podnik na Slovensku