Vedeli ste, že...?


Priemerná ročná štatisticky evidovaná spotreba bentonitu na každého obyvateľa je 11 kilogramov? Bentonit sa nepriamo využíva vo veľkom množstve výrobných procesov. Život bez neho by bol len ťažko predstaviteľný.

Máte radi pohár dobrého vína? Bentonit je potrebný pre každého vinára pri výrobe vína pri eliminácii bielkovín a na čírenie vína.

Bentonit sa využíva vo farmácii pri výrobe liečiv. Bentonit, vďaka svojej adsorbčnej schopnosti, dokáže na seba v tele naviazať škodlivé látky a zároveň vplýva priaznivo na črevnú mikroflóru.

Máte auto? Aj pri jeho výrobe bol použitý bentonit. Každá zlievareň využíva zlievarenské piesky a bentonit je potrebný aj pri peletizácii železnej rudy.

Umývate si ruky tekutým mydlom? Jednou zo zložiek tekutého mydla je obvykle aj bentonit, ktorý zabezpečuje jeho dobrú viskozitu.

Pri výstavbe skládok odpadu sa využívajú tesniace bentonitové vrstvy, prípadne georohože a geotextílie s bentonitom. Stavebníctvo je odvetvie priemyslu kde práve bentonit rieši množstvo komplikácií, je súčasťou špeciálnych cementov, používa sa pri zakladaní stavieb, výstavbe tunelov a ciest.

Bentonit sa používa pri výrobe niektorých druhov papiera.

Približne 35% použitého bentonitu sa recykluje. Pracuje sa na priemyselných riešeniach umožňujúcich ďalšie navýšenie tohto podielu a ešte efektívnejšieho využitie tejto suroviny.

Bentonit sa využíva pri čistení odpadových vôd a čističiek, keďže disponuje vynikajúcou schopnosťou vyviazať suspendované látky v odpadových vodách.

Bentonitový výplach je pri realizácii náročných hĺbkových a aj horizontálnych vrtov nevyhnutný. Z tohto titulu sa používa pri pokládke potrubí a rovnako tak aj pri vrtných prácach na náleziskách zemného plynu, s cieľom stabilizovať vrtné otvory.

Aj v oblasti hygieny zvierat - ako podstielka pod mačky, je bentonit najčastejšie používaným materiálom.

Pre ekologicky orientovaný priemysel je dôležitým príspevkom predovšetkým slovenský bentonit. Krátke prepravné vzdialenosti do centrálnej a strednej Európy, prispievajú k zlepšeniu situácie v oblasti znečistenia oxidom uhličitým. V opačnom prípade by musela byť táto dôležitá surovina dovážaná z Indie, Turecka, Afriky alebo iných vzdialených oblastí sveta.