Výrobky


Bentonit:

je nerast, ktorý sa voľne vyskytuje v prírode a ktorý vzniká za určitých podmienok rozkladom vulkanického popola. Slovenský bentonit patrí ku kvalitatívne najlepším a vyznačuje sa vysokou absorpciou, svetlou farebnosťou a výnimočnými technickými vlastnosťami. Najvýznamnejšie ložiská bentonitu sa nachádzajú v USA (Wyoming). V Európe a okolí sú významné ložiská bentonitu nachádzajú v Grécku (Milos), Bavorsku (Južné Nemecko), Českej republike, Veľkej Británii, na Cypre, v Španielsku a v Turecku. PPo vyťažení ložiska dochádza k rekultivácii a následnému opätovnému zalesneniu. Vyťažením a následnou rekultiváciou ložísk je zabezpečené hospodárne využitie nerastného bohatstva krajiny, udržateľný hospodársky rozvoj a prinavrátenie do prírodného prostredia.


Prečítajte si o niektorých technických oblastiach použitia bentonitu:

Stavebníctvo

 • v zlievarni sa mieša s formovacím pieskom
 • izolácia stavieb proti účinkom vody
 • výstavba vodných bariér
 • minerálna izolácia skládok, rybníkov, kanálov, biotopov atď.
 • spevnenie podkladu
 • výstavba zemných hrádzí
 • konzervácia povrchu
 • mazivo pri preložení káblov
 • prísada do vrtného výplachu
 • injekčný prostriedok na izoláciu štôlni a dutín
 • ochranné tekutiny pri výstavbe podzemných stien
 • prísada na výrobu špeciálnych prvkov
 • prísada na zvýšenie vodotesnosti a priľnavosti betónu
 • prísada na zníženie sklonu k vylučovaniu a ubúdaniu betónu
 • prísada na výrobu a zošľachtenie stavebných materiálov
 • úprava bahien

Kontaktnou osobou pre technické bentonity je náš marketingový partner:
RealminGmbH
Andergasse 50
A-1170 Wien
Tel: +4369912660747
m.zitny(at)realmin.at
pri kontakte s tekutinami sa vytvárajú hrudky, ktoré viažu tekutiny a pachy. Hrudkovité stelivá pre mačky sú obzvlášť úsporné, pretože novým stelivom stačí nahradiť len vytvorené hrudky a nie celé stelivo.

„Normálne" alebo „ultra"

Pod výrazom „ultra“ sa väčšinou predávajú jemné granuláty. Často sú drahšie ako hrubšie kusy, ich výhodou sú však menšie a plochejšie hrudky. Ich úspornosť spočíva v tom, že zrnká sú tesnejšie pri sebe a nevytvárajú sa kanály, cez ktoré by tekutina mohla rýchlo tiecť dole. Stačí preto nižšia výška násypu, čím sašetríaj materiál. Stelivá pre mačky z našej výroby sú mimoriadne výnosné, s nízkym obsahom prachu a sú vysoko absorpčné. Stelivo pre mačky vyrábame pre mnohých známych európskych zákazníkov pod ich značkou. Tým sme sa zaviazali k dodržiavaniu najvyššej kvality

Marketingový partner:
ConceptPetHeimtierprodukteGmbH
Hobelweg 20, A-4055 Pucking, Austria
Tel: +43722966177-0
e-mail: conceptpet(at)propartner.at
Všetky výrobky podliehajú pravidelnej kontrole kvality od surovín až po hotový výrobok pripravený na zaslanie.
Základom našej filozofie kvality sú nielen príslušné normy, ale aj osobitné požiadavky zákazníka.
Snažíme sa ponúkať spoľahlivé logistické služby a zabezpečiť pre našich európskych zákazníkov vysokú mieru plnenia ich požiadaviek. Naša filozofia kvality je každoročne kontrolovaná podľa ISO 9001

Používanie steliva pre mačky je ľahké a jednoduché.

Naplňte mačací záchod stelivom aspoň do výšky 6 až 7 cm. Pravidelne odstraňujte pevné výlučky, najlepšie denne. Premiešajte materiál, aby sa na povrch dostalo čerstvé stelivo. V prípade potreby doplňte stelivo. Stelivo nikdy nehádžte do záchodu –hrozí riziko upchatia! Stelivo môžete dať do bioodpadu. Mačací záchod by ste mali podľa potreby úplne vyprázdniť a vyčistiť. Úplne vyčistenie odporúčame aspoň raz za4 až 5 dní. Upozornenie: tieto údaje sú len informatívne –odstupy čistenia prispôsobte potrebám mačky. Všetky stelivá pre mačky sa skladajú z vysokokvalitných prírodných surovín a vyrábajú sa s mimoriadnou starostlivosťou. Všetky naše výrobky sú 100 % biologicky rozložiteľné.

Aké výhody ponúka hrudkovité stelivo pre mačky?
 • hygienicky čisté
 • antibakteriálny účinok
 • 100 % prírodné suroviny
 • rýchla nasiakavosť a optimálne viazanie pachu
 • ekologické a biologicky odbúrateľné
 • jednoduché a ľahké použitie
 • nedrží na srsti alebo labkách